لیر ترکیه نیما / حواله فروش

Sana Transfer TRY Sell
نرخ فعلی:: 28,920 0
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لیر ترکیه نیما / حواله فروش - 1,170 2,046 10,125 8,370 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,886 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,304 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 384 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,619 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,699 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,544 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,624 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.07%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی