لیر ترکیه نیما / حواله فروش

Sana Transfer TRY Sell
نرخ فعلی:: 28,920 0
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 28,920 0
واحد پولی : ریال
کشور : ترکیه
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
درهم امارات نیما / حواله خرید 63,149 ۲۶ فروردین - - 63,149 63,149 0 422 63,149 66,405
درهم امارات نیما / حواله فروش 63,265 ۲۶ فروردین - - 63,265 63,265 0 571 63,265 63,265
دلار استرالیا نیما / حواله خرید 76,543 ۳۱ مرداد - - 76,543 76,543 0 - - -
دلار استرالیا نیما / حواله فروش 90,622 ۱ تیر - - 90,622 90,622 0 - - -
دلار کانادا نیما / حواله خرید 211,200 ۱۲ آبان - - 211,200 211,200 0 - - -
دلار کانادا نیما / حواله فروش 97,425 ۱ تیر - - 97,425 97,425 0 - - -
روبل روسیه نیما / حواله خرید 3,140 ۲۶ فروردین - - 3,140 3,140 0 24 3,140 3,238
روبل روسیه نیما / حواله فروش 3,033 ۲۶ فروردین - - 3,033 3,033 0 - 3,033 3,145
روپیه هند نیما / حواله خرید 3,450 ۱۹ فروردین - - 3,450 3,450 0 37 - 3,581
روپیه هند نیما / حواله فروش 3,215 ۲۵ فروردین - - 3,215 3,215 0 131 3,289 3,543
فرانک سوییس نیما / حواله خرید 263,421 ۳ اسفند - - 263,421 263,421 0 - - -
فرانک سوییس نیما / حواله فروش 139,469 ۱ تیر - - 139,469 139,469 0 - - -
کرون سوئد نیما / حواله خرید 1 ۱۴ آبان - - 1 1 0 - - -
کرون سوئد نیما / حواله فروش 14,206 ۱ تیر - - 14,206 14,206 0 - - -
کرون نروژ نیما / حواله خرید 1 ۱۴ آبان - - 1 1 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی