دلار کانادا نیما / حواله فروش

Sana Transfer CAD Sell
نرخ فعلی:: 179,290 -
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 179,290 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 179,290 -
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

تاریخچه ۲۳ تیر

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
179,290 179,290 179,290 179,290 81865 84.03% 2021/07/14 1400/04/23
97,425 97,425 97,425 97,425 17075 17.53% 2020/06/21 1399/04/1
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/22 1397/09/1
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/21 1397/08/30
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/20 1397/08/29
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/19 1397/08/28
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/18 1397/08/27
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/17 1397/08/26
114,500 114,500 114,500 114,500 - - 2018/11/16 1397/08/25

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی