دلار کانادا نیما / حواله فروش

Sana Transfer CAD Sell
نرخ فعلی:: 179,290 -
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 179,290 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 179,290 -
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
درهم امارات نیما / حواله خرید 62,373 ۰۹:۱۶:۱۸ 13 0.02% 62,601 62,373 62,601 120 62,823 62,823
درهم امارات نیما / حواله فروش 62,940 ۰۹:۲۳:۲۰ 13 0.02% 63,170 62,940 63,170 114 63,394 63,394
دلار استرالیا نیما / حواله خرید 166,067 ۲۳ تیر - - 166,067 166,067 0 - - -
دلار استرالیا نیما / حواله فروش 167,576 ۲۳ تیر - - 167,576 167,576 0 - - -
دلار کانادا نیما / حواله خرید 177,676 ۲۳ تیر - - 177,676 177,676 0 - - -
روبل روسیه نیما / حواله خرید 3,155 ۰۹:۱۶:۱۸ 42 1.35% 3,155 3,149 3,149 32 3,168 3,168
روبل روسیه نیما / حواله فروش 3,184 ۰۹:۲۳:۲۰ 42 1.34% 3,184 3,178 3,178 32 3,197 3,197
روپیه هند نیما / حواله خرید 3,104 ۰۹:۱۶:۱۸ 6 0.19% 3,118 3,104 3,118 7 3,132 3,132
روپیه هند نیما / حواله فروش 3,133 ۰۹:۲۳:۲۰ 6 0.19% 3,147 3,133 3,147 7 3,161 3,161
فرانک سوییس نیما / حواله خرید 248,365 ۰۹:۱۶:۱۸ 1,445 0.59% 248,907 248,365 248,907 3 247,848 250,216
فرانک سوییس نیما / حواله فروش 250,621 ۰۹:۲۳:۲۰ 1,458 0.59% 251,168 250,621 251,168 127 250,099 252,489
کرون سوئد نیما / حواله خرید 25,759 ۲۳ تیر - - 25,759 25,759 0 - - -
کرون سوئد نیما / حواله فروش 25,993 ۲۳ تیر - - 25,993 25,993 0 - - -
کرون نروژ نیما / حواله خرید 25,425 ۲۳ تیر - - 25,425 25,425 0 - - -
کرون نروژ نیما / حواله فروش 25,656 ۲۳ تیر - - 25,656 25,656 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی