درهم امارات (نیما/خرید)

Sana Transfer AED Buy
نرخ فعلی:: 63,161 -
ارز نیما (حواله)
نرخ فعلی: : 63,161 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 63,161 -
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز نیما (حواله)
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی