شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیم سکه تاریخ پایین

Half Coin Down
نرخ فعلی 16,000,000 0
سکه / سکه تاریخ پایین
نرخ فعلی: 16,000,000 0
واحد حجمی: عدد
نرخ فعلی: 16,000,000 0
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: سکه / سکه تاریخ پایین
واحد حجمی: عدد
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۲۸ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه تاریخ پایین - - - - - 10,180,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 0 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 0 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی