نیم سکه (قبل 86)

Half Coin Down
نرخ فعلی:: 62,000,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 62,000,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 62,000,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد نیم سکه (قبل 86)

۱۶:۰۶:۵۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه (قبل 86) - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,500,000 48,500,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61,766,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 233,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 61,766,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 233,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61,766,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 233,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 61,766,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 233,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی