نیم سکه تاریخ پایین

Half Coin Down
نرخ فعلی:: 56,000,000 0
سکه / سکه تاریخ پایین
نرخ فعلی: : 56,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 56,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 43,176,790.12
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 32,189,193.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 23,507,755.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 19,882,570.19
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 16,269,514.97
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 12,614,778.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 9,859,940.93

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 38,754,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 25,800,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 18,580,500
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 16,301,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 13,717,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 11,063,300
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 8,398,275

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 - -
حمایت 2 (S2) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 28,000,000 -
حمایت 1 (S1) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 - 56,000,000
نقطه پیوت (PP) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 28,000,000 56,000,000
مقاومت 1 (R1) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 - 56,000,000
مقاومت 2 (R2) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 28,000,000 -
مقاومت 3 (R3) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی