نیم سکه (قبل 86)

Half Coin Down
نرخ فعلی:: 62,000,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 62,000,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 62,000,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

تاریخچه نیم سکه (قبل 86)

۹ آذر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
61,500,000 61,500,000 62,000,000 62,000,000 400000 0.65% 2021/11/30 1400/09/9
62,500,000 62,000,000 62,500,000 62,400,000 400000 0.65% 2021/11/29 1400/09/8
61,500,000 61,500,000 62,000,000 62,000,000 - - 2021/11/28 1400/09/7
62,000,000 62,000,000 62,000,000 62,000,000 700000 1.14% 2021/11/27 1400/09/6
61,500,000 61,000,000 61,500,000 61,300,000 700000 1.14% 2021/11/25 1400/09/4
61,000,000 61,000,000 62,000,000 62,000,000 700000 1.14% 2021/11/24 1400/09/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی