نیم سکه تاریخ پایین

Half Coin Down
نرخ فعلی:: 56,000,000 0
سکه / سکه تاریخ پایین
نرخ فعلی: : 56,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 56,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
تمام سکه تاریخ پایین 104,500,000 ۸ بهمن - - 104,500,000 104,500,000 0 - - -
ربع سکه تاریخ پایین 30,000,000 ۸ بهمن - - 30,000,000 30,000,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی