حباب نیم سکه

Half Coin Blubber
نرخ فعلی:: 2,060,000 27.18
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 2,060,000 27.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,060,000 27.18
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد حباب نیم سکه

۱۴:۵۸:۴۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب نیم سکه 560,000 1,280,000 190,000 8,080,000 14,700,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,042,000 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 982,000 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 47.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,583,043 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 523,043 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,244,444 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,184,444 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,531,429 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,471,429 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 119.97%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی