حباب نیم سکه

Half Coin Blubber
نرخ فعلی:: 8,290,000 18.6
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 8,290,000 18.6
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8,290,000 18.6
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۵ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب نیم سکه 1,300,000 1,990,000 1,950,000 280,000 5,370,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,194,286 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,095,714 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,126,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,163,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,929,833 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,639,833 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,658,321 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 368,321 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.44%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی