حباب نیم سکه

Half Coin Blubber
نرخ فعلی:: 5,090,000 0
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 5,090,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5,090,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه امامی 2,620,000 ۵ مرداد - - 3,990,000 2,380,000 0 1,239,200 2,770,000 4,470,000
حباب سکه بهار آزادی 200,000 ۵ مرداد - - 710,000 10,000 0 901,200 960,000 2,590,000
حباب ربع سکه 9,770,000 ۵ مرداد - - 9,900,000 8,890,000 0 260,400 9,770,000 11,610,000
حباب سکه گرمی 9,380,000 ۵ مرداد - - 9,440,000 9,350,000 0 198,800 9,630,000 10,340,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی