نیم سکه

Half Coin
نرخ فعلی:: 52,000,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 52,000,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 52,000,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیم سکه - 500,000 11,500,000 20,000,000 17,500,000 42,090,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,777,273 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,777,273 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57,547,826 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,547,826 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62,025,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10,025,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 62,022,500 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,022,500 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی