نیم سکه

Half Coin
نرخ فعلی:: 69,500,000 -
سکه / بازار معاملاتی

نرخ فعلی: : 69,500,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 69,500,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار معاملاتی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات نیم سکه

در حال حاضر قیمت نیم سکه چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر نیم سکه
69,500,000 ریال
می باشد

قیمت نیم سکه روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت نیم سکه روز گذشته برابر با
69,500,000 ریال
بود

قیمت نیم سکه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت نیم سکه نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت نیم سکه در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای نیم سکه برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای نیم سکه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

69,700,000 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای نیم سکه به ثبت رسید چقدر بوده است؟

69,500,000 ریال

قیمت نیم سکه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیم سکه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 آذر 1400  با رقم 68,000,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.2 درصدی یا 1,500,000 ریال نیم سکه نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت نیم سکه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیم سکه   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آبان 1400  با رقم 63,500,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.44  درصدی یا 6,000,000 ریال نیم سکه نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت نیم سکه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیم سکه در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 شهریور 1400  با رقم 61,000,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.93 درصدی یا 8,500,000 ریال نیم سکه نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت نیم سکه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیم سکه در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 خرداد 1400  با رقم 58,500,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 18.8 درصدی یا 11,000,000 ریال نیم سکه نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت نیم سکه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر نیم سکه در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 65,000,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.92 درصدی یا 4,500,000 ریال نیم سکه نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت نیم سکه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای نیم سکه برابر است با 90,000,000 ریال که در تاریخ سه شنبه 22 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در نیم سکه چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به نیم سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید نیم سکه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیم سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.44 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در نیم سکه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 20 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیم سکه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در نیم سکه چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به نیم سکه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  18.8 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در نیم سکه چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به نیم سکه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه، 9.44 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه، 9.44 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه،  9.44 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه،  9.44 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه،  9.44 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه،  9.44 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در نیم سکه نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت نیم سکه،  9.44 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات نیم سکه

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی