نیم سکه

Half Coin
نرخ فعلی:: 51,500,000 1.98
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 51,500,000 1.98
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 51,500,000 1.98
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه امامی 94,930,000 ۱۶:۵۹:۵۷ 2,010,000 2.16% 94,970,000 92,530,000 92,540,000 7,094,800 97,810,000 107,490,000
سکه بهار آزادی 93,479,000 ۱۶:۵۹:۱۰ 4,470,000 5.02% 95,019,000 88,979,000 89,019,000 6,941,200 97,019,000 106,979,000
ربع سکه 33,000,000 ۱۶:۰۵:۳۲ 1,000,000 3.13% 33,000,000 33,000,000 33,000,000 4,472,000 35,000,000 41,500,000
سکه گرمی 18,500,000 ۱۵ اردیبهشت - - 18,500,000 18,500,000 0 2,588,750 19,000,000 23,500,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی