Nikko AM Singapore STI

Nikko AM Singapore STI
نرخ فعلی:: 3.05 0
صندوق های معاملاتی سنگاپور
نرخ فعلی: : 3.05 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.05 0
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : صندوق های معاملاتی سنگاپور
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
ABF Singapore Bond 1.181 ۱۵ اسفند - - 1.182 1.178 0 0.181 1.198 1.219
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 8.71 ۱۵ اسفند - - 8.71 8.71 0 0.29 8.76 8.76
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 11.72 ۱۵ اسفند - - 11.72 11.72 0 0.28 11.72 11.72
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.844 ۷ اسفند - - 0.844 0.844 0 0.156 - 0.844
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.091 ۱۲ اسفند - - 1.091 1.091 0 0.091 1.091 1.091
db x trackers CSI300 UCITS 12.41 ۹ مرداد - - 12.49 12.08 0 - - -
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.66 ۹ مرداد - - 6.75 6.66 0 - - -
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 58.29 ۹ مرداد - - 58.29 58.29 0 - - -
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 39.16 ۹ مرداد - - 39.16 38.95 0 - - -
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 37.82 ۱۵ اسفند - - 37.82 37.82 0 0.18 38.2 39.03
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 48.38 ۹ مرداد - - 48.59 47.92 0 - - -
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.809 ۲۱ بهمن - - 0.809 0.809 0 - - -
db x-trackers MSCI Brazil 4.05 ۹ مرداد - - 4.06 4.05 0 - - -
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 25.46 ۱۵ اسفند - - 25.65 25 0 2.54 26.93 29.33
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 34.14 ۱۵ اسفند - - 34.49 33.52 0 1.86 35.6 38.8
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی