Nigeria 3M

Nigeria 3M
نرخ فعلی:: 3.203 0
نیجریه
نرخ فعلی: : 3.203 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.203 0
واحد پولی : -
کشور : نیجریه
شاخه : نیجریه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nigeria 3M - 0.0030 0.7570 2.8470 3.9850 8.7360

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 60.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.203
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 220.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی