شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Nedbank Group

Nedbank Group
نرخ فعلی 10,754 0
بازار سهام نامیبیا
نرخ فعلی: 10,754 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 10,754 0
واحد پولی: -
کشور : نامیبیا
شاخه: بازار سهام نامیبیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی