شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

National Real Estate

National Real Estate
نرخ فعلی 74 0
بازار سهام کویت
نرخ فعلی: 74 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 74 0
واحد پولی: -
کشور : کویت
شاخه: بازار سهام کویت
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
National Real Estate - 3 2 17 12 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 73
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 73
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 70
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.78%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی