Naspers

Naspers
نرخ فعلی:: 333,765 0
بازار سهام افریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 333,765 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 333,765 0
واحد پولی : -
کشور : افریقای جنوبی
شاخه : بازار سهام افریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۷ اردیبهشت

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 333,765
بالاترین قیمت روز 333,765
پایین ترین قیمت روز 327,939
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۷ اردیبهشت
نرخ روز گذشته 333,765
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,485,149 ریال
سکه
8,962,424 ریال
دلار
8,631,746 ریال
یورو
8,766,362 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 2,724 0.8229% 1400/02/10
یک ماه 15,798 4.5194% 1400/01/19
شش ماه 10,543 3.0621% 1399/08/16
یک سال 35,731 11.9889% 1399/02/19
سه سال 38,674 13.1058% 1397/02/15
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 330,166.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 332,635.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 337,102.34
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 340,429.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 347,922.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 341,487.38
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 332,624.11

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 329,217.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 332,892.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 339,490.15
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 344,437.33
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 349,015.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 342,447.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 325,790.19

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 324,055 325,997 326,482.5 -8,739 -
حمایت 2 (S2) 325,997 328,222.53 326,968.38 159,600 -
حمایت 1 (S1) 329,881 329,597.46 327,453.69 -2,913 330,852
نقطه پیوت (PP) 331,823 331,823 331,823 165,426 332,308.5
مقاومت 1 (R1) 335,707 334,048.53 340,076.30 2,913 336,678
مقاومت 2 (R2) 337,649 335,423.46 340,561.61 171,252 -
مقاومت 3 (R3) 341,533 337,649 341,047.5 8,739 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/17 327,939 327,939 333,765 333,765 1.50% 4925
1400/02/16 324,973 324,973 328,840 328,840 1.49% 4840
1400/02/15 324,683 323,454 328,384 324,000 1.35% 4384
1400/02/14 329,718 328,384 329,718 328,384 0.83% 2716
1400/02/13 332,351 329,465 332,351 331,100 0.02% 59
1400/02/10 333,978 329,738 333,978 331,041 0.48% 1594
1400/02/9 336,573 332,635 336,573 332,635 2.39% 7965
1400/02/8 341,355 339,471 341,355 340,600 1.27% 4258
1400/02/6 335,131 334,548 336,504 336,342 1.75% 5875
1400/02/4 342,217 342,217 342,217 342,217 1.10% 3717
1400/02/2 338,864 338,018 338,864 338,500 1.04% 3474
1400/02/1 335,026 335,026 335,026 335,026 1.90% 6371
1400/01/31 346,158 340,201 346,506 341,397 1.86% 6344
1400/01/30 351,643 347,308 351,643 347,741 2.09% 7259
1400/01/27 355,900 354,898 355,900 355,000 0.20% 700
1400/01/26 352,396 352,396 354,400 354,300 0.09% 315
1400/01/25 356,109 353,184 356,260 354,615 2.81% 9694
1400/01/24 341,335 341,262 351,250 344,921 0.97% 3305
1400/01/23 341,692 341,616 343,767 341,616 1.80% 6147
1400/01/20 346,537 346,100 348,630 347,763 0.52% 1800
1400/01/19 349,407 348,910 349,563 349,563 0.31% 1063
1400/01/18 373,687 348,500 373,687 348,500 5.29% 18453
1400/01/17 367,106 366,953 369,732 366,953 1.35% 4947
1400/01/12 371,497 371,497 373,374 371,900 5.55% 19544
1400/01/11 353,540 350,735 353,540 352,356 5.55% 19544
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی