Nasdaq

Nasdaq
نرخ فعلی:: 13,752.24 0.07
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 13,752.24 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13,752.24 0.07
واحد پولی : -
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۰:۳۵:۰۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Nasdaq 25.36 210.44 60.65 1,857.01 4,652.28 6,494.86

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,894
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141.76
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,900
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 147.76
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,626
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 126.24
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,154
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 598.24
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.55%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی