خبر

Nasdaq

Nasdaq
نرخ فعلی:: 16,175.09 1.65
شاخص‌های جهانی بورس

نرخ فعلی: : 16,175.09 1.65

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16,175.09 1.65

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : شاخص‌های جهانی بورس

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی