متیکال موزامبیک / دلار

MZN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0156 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0156 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0156 -

واحد پولی : -

کشور : موزامبیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات متیکال موزامبیک / دلار

در حال حاضر قیمت متیکال موزامبیک / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر متیکال موزامبیک / دلار
0.0156 ریال
می باشد

قیمت متیکال موزامبیک / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت متیکال موزامبیک / دلار روز گذشته برابر با
0.0156 ریال
بود

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت متیکال موزامبیک / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای متیکال موزامبیک / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای متیکال موزامبیک / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0156 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای متیکال موزامبیک / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0156 ریال

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیکال موزامبیک / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال متیکال موزامبیک / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیکال موزامبیک / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال متیکال موزامبیک / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیکال موزامبیک / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال متیکال موزامبیک / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیکال موزامبیک / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 0.0163 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.29 درصدی یا 0.0007 ریال متیکال موزامبیک / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت متیکال موزامبیک / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر متیکال موزامبیک / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.0135 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.55 درصدی یا 0.0021 ریال متیکال موزامبیک / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت متیکال موزامبیک / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای متیکال موزامبیک / دلار برابر است با 0.0769 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 بهمن 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به متیکال موزامبیک / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.636943 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید متیکال موزامبیک / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به متیکال موزامبیک / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در متیکال موزامبیک / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به متیکال موزامبیک / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در متیکال موزامبیک / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به متیکال موزامبیک / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در متیکال موزامبیک / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به متیکال موزامبیک / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 15.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در متیکال موزامبیک / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت متیکال موزامبیک / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات متیکال موزامبیک / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی