رینگیت مالزی / دلار تایوان

MYR/TWD Ask
نرخ فعلی:: 6.7399 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.7399 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.7399 0.26
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۱:۴۳:۳۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.7399 11:43:31 0.0086 0.13% 0.0174 0.26% 0.0198 0.29% 0.002 0.2601
6.7313 11:23:13 0.0049 0.07% 0.0088 0.13% 0.0112 0.17% 0.0066 0.2687
6.7362 11:09:49 0.0005 0.01% 0.0137 0.20% 0.0161 0.24% 0.0017 0.2638
6.7367 10:43:44 0.0034 0.05% 0.0142 0.21% 0.0166 0.25% 0.0012 0.2633
6.7401 10:23:13 0.0021 0.03% 0.0176 0.26% 0.02 0.30% 0.0022 0.2599
6.7422 10:09:42 0.0041 0.06% 0.0197 0.29% 0.0221 0.33% 0.0043 0.2578
6.7381 09:43:40 0.0043 0.06% 0.0156 0.23% 0.018 0.27% 0.0002 0.2619
6.7424 08:43:49 0.0033 0.05% 0.0199 0.30% 0.0223 0.33% 0.0045 0.2576
6.7391 08:22:44 0.0015 0.02% 0.0166 0.25% 0.019 0.28% 0.0012 0.2609
6.7376 07:23:17 0.0079 0.12% 0.0151 0.22% 0.0175 0.26% 0.0003 0.2624
6.7297 07:08:58 0.0012 0.02% 0.0072 0.11% 0.0096 0.14% 0.0082 0.2703
6.7285 06:43:52 0.0063 0.09% 0.006 0.09% 0.0084 0.12% 0.0094 0.2715
6.7222 06:22:54 0.0019 0.03% 0.0003 - 0.0021 0.03% 0.0157 0.2778
6.7203 06:08:53 0.0045 0.07% 0.0022 0.03% 0.0002 - 0.0176 0.2797
6.7158 05:44:01 0.0012 0.02% 0.0067 0.10% 0.0043 0.06% 0.0221 0.2842
6.717 05:23:21 0.0012 0.02% 0.0055 0.08% 0.0031 0.05% 0.0209 0.283
6.7158 05:04:00 - - 0.0067 0.10% 0.0043 0.06% 0.0221 0.2842
6.7158 05:03:59 0.0008 0.01% 0.0067 0.10% 0.0043 0.06% 0.0221 0.2842
6.715 04:44:26 0.0051 0.08% 0.0075 0.11% 0.0051 0.08% 0.0229 0.285
6.7201 01:44:56 - - 0.0024 0.04% - - 0.0178 0.2799
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی