رینگیت مالزی / دلار سنگاپور

MYR/SGD Ask
نرخ فعلی:: 0.3249 0.74
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3249 0.74
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3249 0.74
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

رینگیت مالزی / دلار سنگاپور در روز جاری

۱۴:۰۳:۴۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3249 14:03:43 - - 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3249 14:03:41 0.0001 0.03% 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.325 13:43:48 0.0025 0.78% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3225 13:35:52 - - - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3225 13:35:51 0.0023 0.71% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3248 13:23:16 0.0023 0.71% 0.0023 0.71% 0.0003 0.09% 0.0002 -
0.3225 13:07:42 0.0025 0.78% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.325 13:03:32 - - 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.325 13:03:31 0.0025 0.78% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3225 12:42:49 0.0025 0.78% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.325 12:37:33 - - 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.325 12:37:33 0.0025 0.78% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3225 12:21:39 0.0025 0.78% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.325 12:04:00 - - 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.325 12:04:00 0.0025 0.78% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3225 11:56:23 0.0026 0.81% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3251 11:43:37 0.0026 0.81% 0.0026 0.81% - - 0.0001 -
0.3225 11:28:25 0.0025 0.78% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.325 11:23:09 0.0025 0.78% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3225 11:07:49 0.0025 0.78% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.325 10:43:45 0.0001 0.03% 0.0025 0.78% 0.0001 0.03% - -
0.3249 10:22:52 0.0024 0.74% 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3225 10:14:30 0.0024 0.74% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3249 10:03:14 - - 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3249 10:03:11 0.0024 0.74% 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3225 09:49:27 0.0024 0.74% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3249 09:43:30 0.0024 0.74% 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3225 09:21:34 0.0024 0.74% - - 0.0026 0.81% 0.0025 -
0.3249 09:03:08 - - 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
0.3249 09:03:08 0.0024 0.74% 0.0024 0.74% 0.0002 0.06% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی