رینگیت مالزی / روپیه هند

MYR/INR Ask
نرخ فعلی:: 17.763 0.73
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.763 0.73
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.763 0.73
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۳:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
17.763 19:03:57 - - 0.128 0.73% 0.121 0.69% 0.103 0.237
17.763 19:03:55 0.002 0.01% 0.128 0.73% 0.121 0.69% 0.103 0.237
17.761 18:43:45 0.001 0.01% 0.126 0.71% 0.119 0.67% 0.101 0.239
17.762 18:22:41 0.01 0.06% 0.127 0.72% 0.12 0.68% 0.102 0.238
17.752 18:03:48 - - 0.117 0.66% 0.11 0.62% 0.092 0.248
17.752 18:03:44 0.008 0.05% 0.117 0.66% 0.11 0.62% 0.092 0.248
17.744 17:43:49 0.003 0.02% 0.109 0.62% 0.102 0.58% 0.084 0.256
17.741 17:22:33 0.007 0.04% 0.106 0.60% 0.099 0.56% 0.081 0.259
17.734 17:03:50 - - 0.099 0.56% 0.092 0.52% 0.074 0.266
17.734 17:03:48 0.001 0.01% 0.099 0.56% 0.092 0.52% 0.074 0.266
17.735 16:50:45 0.003 0.02% 0.1 0.57% 0.093 0.53% 0.075 0.265
17.738 16:22:58 0.006 0.03% 0.103 0.58% 0.096 0.54% 0.078 0.262
17.732 16:04:05 - - 0.097 0.55% 0.09 0.51% 0.072 0.268
17.732 16:04:02 0.001 0.01% 0.097 0.55% 0.09 0.51% 0.072 0.268
17.731 15:43:47 0.01 0.06% 0.096 0.54% 0.089 0.50% 0.071 0.269
17.721 15:23:00 0.011 0.06% 0.086 0.49% 0.079 0.45% 0.061 0.279
17.732 14:43:42 0.004 0.02% 0.097 0.55% 0.09 0.51% 0.072 0.268
17.728 14:22:51 0.017 0.10% 0.093 0.53% 0.086 0.49% 0.068 0.272
17.711 13:43:38 0.005 0.03% 0.076 0.43% 0.069 0.39% 0.051 0.289
17.716 13:23:17 0.037 0.21% 0.081 0.46% 0.074 0.42% 0.056 0.284
17.679 13:03:33 - - 0.044 0.25% 0.037 0.21% 0.019 0.321
17.679 13:03:31 0.019 0.11% 0.044 0.25% 0.037 0.21% 0.019 0.321
17.698 12:22:58 0.002 0.01% 0.063 0.36% 0.056 0.32% 0.038 0.302
17.696 12:05:04 - - 0.061 0.35% 0.054 0.31% 0.036 0.304
17.696 12:05:04 0.008 0.05% 0.061 0.35% 0.054 0.31% 0.036 0.304
17.688 11:09:12 0.016 0.09% 0.053 0.30% 0.046 0.26% 0.028 0.312
17.704 10:43:42 0.027 0.15% 0.069 0.39% 0.062 0.35% 0.044 0.296
17.677 10:22:56 0.025 0.14% 0.042 0.24% 0.035 0.20% 0.017 0.323
17.652 10:09:20 0.022 0.12% 0.017 0.10% 0.01 0.06% 0.008 0.348
17.63 09:43:45 0.004 0.02% 0.005 0.03% 0.012 0.07% 0.03 0.37
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی