رینگیت مالزی / روپیه هند

MYR/INR Ask
نرخ فعلی:: 17.622 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.622 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.622 0.23
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.0714 ۰۸:۲۸:۵۲ 0.0581 0.72% 8.1261 8.0703 8.1261 0.0714 8.157 8.2727
AZN/TRY Ask 5.1114 ۰۸:۴۳:۱۸ 0.0014 0.03% 5.1151 5.1041 5.1064 0.1114 5.1128 5.1128
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7234 ۰۸:۴۳:۱۹ 0.0205 0.24% 8.7466 8.7186 8.7466 0.2766 8.7976 9.0266
CNY/DZD Ask 21.302 ۲۷ شهریور - - 21.302 21.136 0 0.302 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 135.1513 ۰۸:۴۳:۲۰ 0.0234 0.02% 135.2481 135.1028 135.131 2.1513 135.1747 135.1747
INR/KZT Ask 5.7745 ۰۸:۴۳:۲۱ 0.008 0.14% 5.7826 5.7721 5.7826 0.2255 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0572 ۰۸:۰۸:۲۵ 0.0001 0.17% 0.0572 0.0572 0.0572 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3637 ۰۳:۲۸:۵۶ 0.0009 0.07% 1.3637 1.3637 1.3637 0.3637 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2488 ۰۸:۴۳:۱۸ 0.0109 0.26% 4.2603 4.2474 4.2593 0.2488 4.2984 4.3464
RON/HUF Ask 71.5848 ۰۸:۴۳:۲۰ 0.1945 0.27% 71.5967 71.3808 71.3832 0.5848 71.4709 71.4709
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی