رینگیت مالزی / یوان چین

MYR/CNY Ask
نرخ فعلی:: 1.5399 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.5399 0.02
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.5399 0.02
واحد پولی : -
کشور : مالزی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

رینگیت مالزی / یوان چین در روز جاری

۱۳:۲۳:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.5399 13:23:27 0.0008 0.05% 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0003 0.4601
1.5407 13:03:52 - - 0.0005 0.03% 0.0009 0.06% 0.0005 0.4593
1.5407 13:03:52 0.0007 0.05% 0.0005 0.03% 0.0009 0.06% 0.0005 0.4593
1.5414 12:37:52 - - 0.0012 0.08% 0.0016 0.10% 0.0012 0.4586
1.5414 12:37:52 0.001 0.06% 0.0012 0.08% 0.0016 0.10% 0.0012 0.4586
1.5404 12:04:29 - - 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0002 0.4596
1.5404 12:04:28 0.0007 0.05% 0.0002 0.01% 0.0006 0.04% 0.0002 0.4596
1.5397 11:43:43 0.0002 0.01% 0.0005 0.03% 0.0001 0.01% 0.0005 0.4603
1.5395 11:23:28 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.0003 0.02% 0.0007 0.4605
1.5394 11:03:39 - - 0.0008 0.05% 0.0004 0.03% 0.0008 0.4606
1.5394 11:03:39 0.0003 0.02% 0.0008 0.05% 0.0004 0.03% 0.0008 0.4606
1.5397 10:43:51 0.0005 0.03% 0.0005 0.03% 0.0001 0.01% 0.0005 0.4603
1.5392 10:03:35 - - 0.001 0.06% 0.0006 0.04% 0.001 0.4608
1.5392 10:03:32 0.0003 0.02% 0.001 0.06% 0.0006 0.04% 0.001 0.4608
1.5395 09:43:35 0.0004 0.03% 0.0007 0.05% 0.0003 0.02% 0.0007 0.4605
1.5391 09:03:28 - - 0.0011 0.07% 0.0007 0.05% 0.0011 0.4609
1.5391 09:03:28 0.0004 0.03% 0.0011 0.07% 0.0007 0.05% 0.0011 0.4609
1.5395 08:22:48 0.0001 0.01% 0.0007 0.05% 0.0003 0.02% 0.0007 0.4605
1.5396 08:03:06 - - 0.0006 0.04% 0.0002 0.01% 0.0006 0.4604
1.5396 08:03:02 0.0005 0.03% 0.0006 0.04% 0.0002 0.01% 0.0006 0.4604
1.5401 07:22:48 0.0003 0.02% 0.0001 0.01% 0.0003 0.02% 0.0001 0.4599
1.5398 07:02:50 - - 0.0004 0.03% - - 0.0004 0.4602
1.5398 07:02:50 0.0009 0.06% 0.0004 0.03% - - 0.0004 0.4602
1.5389 06:43:44 0.0003 0.02% 0.0013 0.08% 0.0009 0.06% 0.0013 0.4611
1.5392 06:22:50 0.0001 0.01% 0.001 0.06% 0.0006 0.04% 0.001 0.4608
1.5391 06:03:00 - - 0.0011 0.07% 0.0007 0.05% 0.0011 0.4609
1.5391 06:03:00 0.0007 0.05% 0.0011 0.07% 0.0007 0.05% 0.0011 0.4609
1.5398 05:22:47 0.0007 0.05% 0.0004 0.03% - - 0.0004 0.4602
1.5405 04:43:31 0.0011 0.07% 0.0003 0.02% 0.0007 0.05% 0.0003 0.4595
1.5394 04:02:42 - - 0.0008 0.05% 0.0004 0.03% 0.0008 0.4606
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی