رینگیت مالزی / فرانک سوییس

MYR/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.2184 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2184 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2184 -

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رینگیت مالزی / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس
0.2184 ریال
می باشد

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.2184 ریال
بود

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رینگیت مالزی / فرانک سوییس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2184 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2184 ریال

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.2186 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.09 درصدی یا 0.0002 ریال رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.2204 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.9 درصدی یا 0.002 ریال رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رینگیت مالزی / فرانک سوییس برابر است با 0.2743 ریال که در تاریخ سه شنبه 11 دی 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.229463 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.09 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.9 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رینگیت مالزی / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی