رینگیت مالزی / دلار استرالیا

MYR/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.3285 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3285 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3285 -

واحد پولی : -

کشور : مالزی

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رینگیت مالزی / دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا
0.3285 ریال
می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا روز گذشته برابر با
0.3285 ریال
بود

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رینگیت مالزی / دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3285 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رینگیت مالزی / دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.3285 ریال

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.3143 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.51 درصدی یا 0.0142 ریال رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رینگیت مالزی / دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.3336 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.52 درصدی یا 0.0051 ریال رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رینگیت مالزی / دلار استرالیا برابر است با 0.3946 ریال که در تاریخ جمعه 1 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.785261 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.51 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به رینگیت مالزی / دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رینگیت مالزی / دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رینگیت مالزی / دلار استرالیا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رینگیت مالزی / دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی