پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی

MXN/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.7569 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7569 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7569 0.19

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی
0.7569 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی روز گذشته برابر با
0.7288 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به روز گذشته
0.0281 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی برابر با 0.7555 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7569 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7288 ریال

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.7288 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.85 درصدی یا 0.0281 ریال پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.74 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.28  درصدی یا 0.0169 ریال پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.7288 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.85 درصدی یا 0.0281 ریال پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.6699 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.98 درصدی یا 0.087 ریال پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.7653 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.09 درصدی یا 0.0084 ریال پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی برابر است با 0.8064 ریال که در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.28 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.85 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  12.98 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.09 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی، 2.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی، 2.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی،  2.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی،  2.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی،  2.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی،  2.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی،  2.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی