پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی

MXN/XOF Ask
نرخ فعلی:: 26.63 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 26.63 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 26.63 0.04
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۲۸:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / فرانک آفریقای غربی 0.01 0.09 1.31 2.10 4.51 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.42%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی