پزوی مکزیک / لیره ترکیه

MXN/TRY Ask
نرخ فعلی:: 0.6536 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6536 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6536 0.12

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / لیره ترکیه در روز جاری

۰۲:۰۴:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6536 02:04:31 - - 0.0008 0.12% - - 0.0007 0.3464
0.6536 02:04:31 0.0001 0.02% 0.0008 0.12% - - 0.0007 0.3464
0.6535 01:44:46 0.0001 0.02% 0.0007 0.11% 0.0001 0.02% 0.0006 0.3465
0.6534 01:22:58 0.0003 0.05% 0.0006 0.09% 0.0002 0.03% 0.0005 0.3466
0.6537 01:03:41 - - 0.0009 0.14% 0.0001 0.02% 0.0008 0.3463
0.6537 01:03:40 0.0001 0.02% 0.0009 0.14% 0.0001 0.02% 0.0008 0.3463
0.6538 00:44:22 0.0002 0.03% 0.001 0.15% 0.0002 0.03% 0.0009 0.3462
0.6536 00:23:30 - - 0.0008 0.12% - - 0.0007 0.3464
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی