پزوی مکزیک / لئو رومانی

MXN/RON Ask
نرخ فعلی:: 0.2058 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2058 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2058 -

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / لئو رومانی

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / لئو رومانی
0.2058 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی روز گذشته برابر با
0.2058 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به روز گذشته
0.0009 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / لئو رومانی برابر با 0.2055 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / لئو رومانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2058 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / لئو رومانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2055 ریال

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / لئو رومانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.2027 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.52 درصدی یا 0.0031 ریال پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / لئو رومانی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.2104 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.18  درصدی یا 0.0046 ریال پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / لئو رومانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.2096 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.81 درصدی یا 0.0038 ریال پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / لئو رومانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.2038 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.98 درصدی یا 0.002 ریال پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / لئو رومانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.2025 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.62 درصدی یا 0.0033 ریال پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / لئو رومانی برابر است با 0.2377 ریال که در تاریخ شنبه 26 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.439239 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.18 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.98 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.62 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی، 2.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی، 2.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی،  2.18 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی،  2.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی،  2.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.75 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی،  2.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / لئو رومانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / لئو رومانی،  2.18 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / لئو رومانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی