پزوی مکزیک / ریال قطر

MXN/QAR Ask
نرخ فعلی:: 0.1806 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1806 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1806 -
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزوی مکزیک / ریال قطر در روز جاری

۱۷:۲۳:۱۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1806 17:23:17 0.0002 0.11% - - 0.0014 0.78% 0.0008 -
0.1808 16:43:43 0.0001 0.06% 0.0002 0.11% 0.0012 0.66% 0.0006 -
0.1807 16:23:01 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0013 0.72% 0.0007 -
0.1808 15:22:55 0.0002 0.11% 0.0002 0.11% 0.0012 0.66% 0.0006 -
0.181 15:03:50 - - 0.0004 0.22% 0.001 0.55% 0.0004 -
0.181 15:03:49 0.0001 0.06% 0.0004 0.22% 0.001 0.55% 0.0004 -
0.1809 14:43:46 0.0002 0.11% 0.0003 0.17% 0.0011 0.61% 0.0005 -
0.1807 14:04:01 - - 0.0001 0.06% 0.0013 0.72% 0.0007 -
0.1807 14:04:01 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0013 0.72% 0.0007 -
0.1808 13:23:00 0.0001 0.06% 0.0002 0.11% 0.0012 0.66% 0.0006 -
0.1809 13:03:52 - - 0.0003 0.17% 0.0011 0.61% 0.0005 -
0.1809 13:03:52 0.0004 0.22% 0.0003 0.17% 0.0011 0.61% 0.0005 -
0.1805 12:23:17 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0015 0.83% 0.0009 -
0.1806 12:04:43 - - - - 0.0014 0.78% 0.0008 -
0.1806 12:04:43 0.0004 0.22% - - 0.0014 0.78% 0.0008 -
0.1802 11:03:01 - - 0.0004 0.22% 0.0018 1% 0.0012 -
0.1802 11:03:01 0.0003 0.17% 0.0004 0.22% 0.0018 1% 0.0012 -
0.1805 10:43:40 0.0001 0.06% 0.0001 0.06% 0.0015 0.83% 0.0009 -
0.1806 10:22:50 0.0013 0.72% - - 0.0014 0.78% 0.0008 -
0.1819 10:04:08 - - 0.0013 0.72% 0.0001 0.05% 0.0005 -
0.1819 10:04:06 0.0001 0.06% 0.0013 0.72% 0.0001 0.05% 0.0005 -
0.1818 09:43:40 0.0001 0.06% 0.0012 0.66% 0.0002 0.11% 0.0004 -
0.1817 09:03:34 - - 0.0011 0.61% 0.0003 0.17% 0.0003 -
0.1817 09:03:27 0.0001 0.06% 0.0011 0.61% 0.0003 0.17% 0.0003 -
0.1818 06:02:58 - - 0.0012 0.66% 0.0002 0.11% 0.0004 -
0.1818 06:02:57 0.0001 0.06% 0.0012 0.66% 0.0002 0.11% 0.0004 -
0.1817 05:22:44 0.0001 0.06% 0.0011 0.61% 0.0003 0.17% 0.0003 -
0.1818 03:22:58 0.0001 0.06% 0.0012 0.66% 0.0002 0.11% 0.0004 -
0.1817 03:03:40 - - 0.0011 0.61% 0.0003 0.17% 0.0003 -
0.1817 03:03:36 0.0001 0.06% 0.0011 0.61% 0.0003 0.17% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی