پزوی مکزیک / روپیه پاکستان

MXN/PKR Ask
نرخ فعلی:: 8.6581 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 8.6581 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 8.6581 0.15
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی