پزوی مکزیک / پزو فیلیپین

MXN/PHP Ask
نرخ فعلی:: 2.3708 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.3708 0.12
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.3708 0.12
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۴:۰۱:۲۲

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / پزو فیلیپین 0.0030 0.0403 0.0330 0.0309 0.2832 0.3184

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3708
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3708
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3708
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3708
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی