پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند

MXN/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.0697 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0697 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0697 -

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند
0.0697 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند روز گذشته برابر با
0.0697 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0697 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0696 ریال

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0678 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.8 درصدی یا 0.0019 ریال پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.0691 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.86  درصدی یا 0.0006 ریال پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.0704 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.99 درصدی یا 0.0007 ریال پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.0698 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.14 درصدی یا 0.0001 ریال پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.0715 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.51 درصدی یا 0.0018 ریال پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند برابر است با 0.0838 ریال که در تاریخ جمعه 25 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.432277 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.86 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.99 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.51 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند، 0.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند، 0.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند،  0.86 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند،  0.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند،  0.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند،  0.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند،  0.86 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / دلار نیوزیلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی