پزوی مکزیک / دلار نامبیا

MXN/NAD Ask
نرخ فعلی:: 0.7545 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7545 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7545 0.04

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / دلار نامبیا

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا
0.7545 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا روز گذشته برابر با
0.7553 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به روز گذشته
0.0008 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / دلار نامبیا برابر با 0.7552 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7561 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار نامبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7537 ریال

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 0.7488 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.76 درصدی یا 0.0057 ریال پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 0.7401 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.94  درصدی یا 0.0144 ریال پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 0.7124 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.9 درصدی یا 0.0421 ریال پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 0.6956 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 8.46 درصدی یا 0.0589 ریال پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 0.7543 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.02 درصدی یا 0.0002 ریال پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / دلار نامبیا برابر است با 0.8051 ریال که در تاریخ شنبه 26 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.545793 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.9 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نامبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  8.46 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار نامبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.02 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا، 1.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا، 1.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا،  1.94 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا،  1.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 9.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا،  1.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا،  1.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار نامبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا،  1.94 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / دلار نامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی