پزوی مکزیک / دلار نامبیا

MXN/NAD Ask
نرخ فعلی:: 0.7494 1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7494 1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7494 1

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزوی مکزیک / دلار نامبیا

نمودار کندل‌استیک پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روز جاری

نمودار نوسانات پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزوی مکزیک / دلار نامبیا در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزوی مکزیک / دلار نامبیا

اندیکاتورهای پزوی مکزیک / دلار نامبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی