پزوی مکزیک / دلار جامائیکا

MXN/JMD Ask
نرخ فعلی:: 7.3455 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.3455 0.31

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.3455 0.31

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا
7.3455 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
7.349 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0.0035 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / دلار جامائیکا برابر با 7.3686 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.381 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

7.3401 ریال

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 7.2453 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.38 درصدی یا 0.1002 ریال پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 7.7193 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.84  درصدی یا 0.3738 ریال پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 7.602 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.37 درصدی یا 0.2565 ریال پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 7.5279 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.42 درصدی یا 0.1824 ریال پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 7.364 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.0185 ریال پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / دلار جامائیکا برابر است با 7.9085 ریال که در تاریخ پنجشنبه 7 مرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.19014 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.84 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  2.42 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا، 4.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا، 4.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا،  4.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا،  4.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا،  4.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا،  4.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / دلار جامائیکا،  4.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی