پزوی مکزیک / کرونا ایسلند

MXN/ISK Ask
نرخ فعلی:: 5.9327 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.9327 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.9327 -

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزوی مکزیک / کرونا ایسلند

۰۱:۴۳:۵۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / کرونا ایسلند 0.0217 0.3615 0.4378 0.0948 0.7009 0.2490

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0673
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0673
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0673
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0673
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی