پزوی مکزیک / کرونا ایسلند

MXN/ISK Ask
نرخ فعلی:: 5.998 1.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.998 1.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.998 1.1

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / کرونا ایسلند

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند
5.998 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند روز گذشته برابر با
5.9327 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به روز گذشته
0.0653 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / کرونا ایسلند برابر با 5.9368 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.0161 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

5.9368 ریال

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 6.1875 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.06 درصدی یا 0.1895 ریال پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 6.3202 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.09  درصدی یا 0.3222 ریال پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 6.3114 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.96 درصدی یا 0.3134 ریال پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 6.0571 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.97 درصدی یا 0.0591 ریال پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 6.606 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.2 درصدی یا 0.608 ریال پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / کرونا ایسلند برابر است با 6.8553 ریال که در تاریخ شنبه 26 بهمن 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.364436 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.09 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.96 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند، 5.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند، 5.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند،  5.09 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند،  5.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند،  5.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند،  5.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / کرونا ایسلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / کرونا ایسلند،  5.09 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / کرونا ایسلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی