شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی مکزیک / پوند مصر

MXN/EGP Bid
نرخ فعلی 0.7114 0.45
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: 0.7114 0.45
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 0.7114 0.45
واحد پولی: -
کشور : مکزیک
شاخه: بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۳:۲۱:۵۹

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / پوند مصر 0.0032 0.0126 0.0063 0.1291 0.2312 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2886
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2886
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2886
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2886
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی