پزوی مکزیک / پوند مصر

MXN/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.7408 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7408 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7408 0.16

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزوی مکزیک / پوند مصر

۰۱:۴۴:۱۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / پوند مصر 0.0031 0.0217 0.0259 0.0487 0.0547 0.2050

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2592
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2592
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2592
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 34.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2592
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی