پزوی مکزیک / کرون دانمارک

MXN/DKK Ask
نرخ فعلی:: 0.3083 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3083 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3083 0.16
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۲۱:۴۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3083 01:21:40 0.0001 0.03% 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0007 -
0.3084 01:01:28 - - 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3084 01:01:22 0.0002 0.06% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3082 00:42:46 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0004 0.13% 0.0006 -
0.3083 00:21:51 0.0001 0.03% 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0007 -
0.3084 00:02:27 - - 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3084 00:02:15 0.0002 0.06% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3086 23:21:51 0.0001 0.03% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.001 -
0.3087 23:07:48 0.0001 0.03% 0.0009 0.29% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3086 22:21:44 0.0003 0.10% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.001 -
0.3089 22:01:31 - - 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0013 -
0.3089 22:01:30 0.0001 0.03% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0013 -
0.3088 21:42:40 0.0001 0.03% 0.001 0.32% 0.001 0.32% 0.0012 -
0.3089 21:21:43 0.0002 0.06% 0.0011 0.36% 0.0011 0.36% 0.0013 -
0.3087 20:42:35 0.0001 0.03% 0.0009 0.29% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3086 20:21:38 0.0001 0.03% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.001 -
0.3087 20:07:39 0.0001 0.03% 0.0009 0.29% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3086 19:42:35 0.0002 0.06% 0.0008 0.26% 0.0008 0.26% 0.001 -
0.3084 19:21:38 0.0001 0.03% 0.0006 0.19% 0.0006 0.19% 0.0008 -
0.3083 19:07:36 0.0004 0.13% 0.0005 0.16% 0.0005 0.16% 0.0007 -
0.3087 18:42:33 0.0008 0.26% 0.0009 0.29% 0.0009 0.29% 0.0011 -
0.3095 18:21:37 0.0004 0.13% 0.0017 0.55% 0.0017 0.55% 0.0019 -
0.3099 18:01:23 0.0001 0.03% 0.0021 0.68% 0.0021 0.68% 0.0023 -
0.31 17:42:35 0.0001 0.03% 0.0022 0.71% 0.0022 0.71% 0.0024 -
0.3101 17:21:37 0.0003 0.10% 0.0023 0.75% 0.0023 0.75% 0.0025 -
0.3098 17:01:20 - - 0.002 0.65% 0.002 0.65% 0.0022 -
0.3098 17:01:19 0.0006 0.19% 0.002 0.65% 0.002 0.65% 0.0022 -
0.3092 16:42:34 0.0001 0.03% 0.0014 0.45% 0.0014 0.45% 0.0016 -
0.3093 15:42:36 0.0003 0.10% 0.0015 0.49% 0.0015 0.49% 0.0017 -
0.3096 15:21:41 0.0001 0.03% 0.0018 0.58% 0.0018 0.58% 0.002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی