پزوی مکزیک / کرون چک

MXN/CZK Ask
نرخ فعلی:: 1.059 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.059 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.059 0.14
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۴۲:۴۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.059 20:42:43 0.0003 0.03% 0.0015 0.14% 0.0015 0.14% 0.0048 0.059
1.0587 20:21:46 0.0006 0.06% 0.0018 0.17% 0.0018 0.17% 0.0051 0.0587
1.0581 20:07:52 0.0011 0.10% 0.0024 0.23% 0.0024 0.23% 0.0057 0.0581
1.057 19:42:47 0.0021 0.20% 0.0035 0.33% 0.0035 0.33% 0.0068 0.057
1.0549 19:21:56 0.0001 0.01% 0.0056 0.53% 0.0056 0.53% 0.0089 0.0549
1.055 19:07:51 0.0003 0.03% 0.0055 0.52% 0.0055 0.52% 0.0088 0.055
1.0553 18:42:49 0.0016 0.15% 0.0052 0.49% 0.0052 0.49% 0.0085 0.0553
1.0569 18:21:49 0.002 0.19% 0.0036 0.34% 0.0036 0.34% 0.0069 0.0569
1.0589 17:21:54 0.0024 0.23% 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0049 0.0589
1.0613 17:01:55 - - 0.0008 0.08% 0.0008 0.08% 0.0025 0.0613
1.0613 17:01:54 0.001 0.09% 0.0008 0.08% 0.0008 0.08% 0.0025 0.0613
1.0603 16:42:50 0.0014 0.13% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0035 0.0603
1.0589 16:21:50 0.0014 0.13% 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0049 0.0589
1.0603 16:02:31 - - 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0035 0.0603
1.0603 16:02:26 0.0005 0.05% 0.0002 0.02% 0.0002 0.02% 0.0035 0.0603
1.0608 15:43:00 0.0001 0.01% 0.0003 0.03% 0.0003 0.03% 0.003 0.0608
1.0609 15:21:58 0.002 0.19% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0029 0.0609
1.0629 15:02:03 - - 0.0024 0.23% 0.0024 0.23% 0.0009 0.0629
1.0629 15:02:00 0.0023 0.22% 0.0024 0.23% 0.0024 0.23% 0.0009 0.0629
1.0606 14:43:15 0.0017 0.16% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0032 0.0606
1.0589 14:07:56 0.0005 0.05% 0.0016 0.15% 0.0016 0.15% 0.0049 0.0589
1.0594 13:43:03 0.0014 0.13% 0.0011 0.10% 0.0011 0.10% 0.0044 0.0594
1.058 13:22:01 0.0015 0.14% 0.0025 0.24% 0.0025 0.24% 0.0058 0.058
1.0595 13:02:49 - - 0.001 0.09% 0.001 0.09% 0.0043 0.0595
1.0595 13:02:46 0.0003 0.03% 0.001 0.09% 0.001 0.09% 0.0043 0.0595
1.0592 12:22:00 0.0017 0.16% 0.0013 0.12% 0.0013 0.12% 0.0046 0.0592
1.0609 12:03:40 - - 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0029 0.0609
1.0609 12:03:34 0.0006 0.06% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.0029 0.0609
1.0615 11:43:26 0.0017 0.16% 0.001 0.09% 0.001 0.09% 0.0023 0.0615
1.0632 11:21:57 0.002 0.19% 0.0027 0.25% 0.0027 0.25% 0.0006 0.0632
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی