پزوی مکزیک / کرون چک

MXN/CZK Ask
نرخ فعلی:: 1.0614 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.0614 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.0614 0.08
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۴۲:۳۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / کرون چک 0.0002 0.0028 0.0243 0.0251 0.0274 0.0459

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0614
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0614
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0614
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0614
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.14%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی