پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا

MXN/COP Ask
نرخ فعلی:: 186.57 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 186.57 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 186.57 0.06

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا

۰۱:۴۴:۱۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا 0.79 3.48 2.20 5.16 11.04 31.75

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 186
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 188
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 188
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 189
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی