پزوی مکزیک / پزوی کلمبیا

MXN/COP Ask
نرخ فعلی:: 181.07 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 181.07 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 181.07 0.09
واحد پولی : -
کشور : مکزیک
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۰:۱۴:۲۱

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 181.07
بالاترین قیمت روز 181.61
پایین ترین قیمت روز 180.99
بیشترین مقدار نوسان روز 0.23
درصد بیشترین نوسان روز 0.04%
نرخ بازگشایی بازار 181.23
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۰:۱۴:۲۱
نرخ روز گذشته 181.23
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.09%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.16
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,550,911 ریال
سکه
15,446,322 ریال
دلار
15,227,934 ریال
یورو
15,535,147 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1500 0.0829% 1399/07/22
یک ماه 4.48 2.5369% 1399/06/30
شش ماه 15.2110 9.1710% 1399/02/01
یک سال 1.4526 0.8087% 1398/07/28
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 181.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 181.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 179.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 178.57
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 176.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 172.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 170.49

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 181.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 180.90
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 179.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 177.30
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 175.65
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 171.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 168.19

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 180.21 180.60 180.29 180.3 -
حمایت 2 (S2) 180.60 180.84 180.34 180.64 -
حمایت 1 (S1) 180.83 180.98 180.39 180.92 180.72
نقطه پیوت (PP) 181.22 181.22 181.22 181.26 181.16
مقاومت 1 (R1) 181.45 181.46 181.74 181.54 181.34
مقاومت 2 (R2) 181.84 181.60 181.79 181.88 -
مقاومت 3 (R3) 182.07 181.84 181.84 182.16 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/28 182 180.74 182.89 181.22 0.05% 0.091
1399/07/27 181.1290 181.1290 182 181.1290 0.48% 0.871
1399/07/26 181.76 181.72 182.09 182 0.06% 0.11
1399/07/25 180.90 180.31 182.52 182.11 0.64% 1.15
1399/07/24 180 178.53 180.96 180.96 0.50% 0.9
1399/07/23 180.95 179.97 181.65 180.06 0.48% 0.86
1399/07/22 180.88 179.67 181.22 180.92 0.21% 0.38
1399/07/21 181.33 179.98 181.35 180.54 0.26% 0.4701
1399/07/20 181.33 180.0699 181.33 180.0699 - 0
1399/07/19 177.7125 177.7125 181.42 180.0699 0.55% 0.9901
1399/07/18 179.43 177.7125 181.14 181.06 1.88% 3.3475
1399/07/17 178.92 177.7125 179.88 177.7125 0.71% 1.2575
1399/07/16 176.77 176.42 179.32 178.97 1.19% 2.11
1399/07/15 178.97 176.44 180.19 176.86 1.27% 2.24
1399/07/14 179.21 174.9291 180.64 179.10 2.38% 4.1709
1399/07/13 179.21 174.9291 179.21 174.9291 - 0
1399/07/12 179.07 174.9291 179.24 174.9291 2.28% 3.9809
1399/07/11 176.32 174.48 179.91 178.91 1.45% 2.55
1399/07/10 173.15 172.97 176.48 176.36 1.97% 3.41
1399/07/9 173.21 172.69 175.37 172.95 0.17% 0.3
1399/07/8 172.98 171.96 174.50 173.25 0.20% 0.34
1399/07/7 174.03 170.8732 175.34 172.91 1.19% 2.0368
1399/07/6 174.03 170.8732 174.03 170.8732 - 0
1399/07/5 173.93 170.8732 174.03 170.8732 1.82% 3.1068
1399/07/4 173.10 171.19 174.29 173.98 1.82% 3.1068
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
181.07 10:14:21 0.03 0.02% 0.16 0.09%
181.04 10:01:06 - - 0.19 0.10%
181.04 10:01:05 0.05 0.03% 0.19 0.10%
180.99 09:49:25 0.23 0.13% 0.24 0.13%
181.22 09:28:22 0.14 0.08% 0.01 0.01%
181.08 09:00:44 - - 0.15 0.08%
181.08 09:00:42 0.13 0.07% 0.15 0.08%
181.21 08:49:19 0.02 0.01% 0.02 0.01%
181.23 08:28:19 0.02 0.01% - -
181.21 08:21:17 0.01 0.01% 0.02 0.01%
181.2 08:14:18 0.03 0.02% 0.03 0.02%
181.23 08:00:40 - - - -
181.23 08:00:39 0.05 0.03% - -
181.28 07:49:19 0.05 0.03% 0.05 0.03%
181.33 07:28:17 0.12 0.07% 0.1 0.06%
181.45 07:14:17 0.13 0.07% 0.22 0.12%
181.32 07:00:39 - - 0.09 0.05%
181.32 07:00:39 0.07 0.04% 0.09 0.05%
181.39 06:49:23 0.05 0.03% 0.16 0.09%
181.34 06:28:17 0.07 0.04% 0.11 0.06%
181.41 06:14:18 0.03 0.02% 0.18 0.10%
181.38 06:00:43 - - 0.15 0.08%
181.38 06:00:43 0.02 0.01% 0.15 0.08%
181.36 05:49:19 0.01 0.01% 0.13 0.07%
181.37 05:28:16 0.02 0.01% 0.14 0.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی