پزوی مکزیک / رئال برزیل

MXN/BRL Ask
نرخ فعلی:: 0.2658 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2658 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2658 -

واحد پولی : -

کشور : مکزیک

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی مکزیک / رئال برزیل

در حال حاضر قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی مکزیک / رئال برزیل
0.2658 ریال
می باشد

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل روز گذشته برابر با
0.2658 ریال
بود

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی مکزیک / رئال برزیل برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2662 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی مکزیک / رئال برزیل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2656 ریال

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / رئال برزیل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.2587 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.74 درصدی یا 0.0071 ریال پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / رئال برزیل   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.2726 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.49  درصدی یا 0.0068 ریال پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / رئال برزیل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.2597 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.34 درصدی یا 0.0061 ریال پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / رئال برزیل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.2539 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.68 درصدی یا 0.0119 ریال پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی مکزیک / رئال برزیل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 16 آذر 1399  با رقم 0.2604 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.07 درصدی یا 0.0054 ریال پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی مکزیک / رئال برزیل برابر است با 0.2811 ریال که در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.11274 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.49 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.34 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / رئال برزیل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 16 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی مکزیک / رئال برزیل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.07 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.76  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل، 2.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل، 2.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل،  2.49 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل،  2.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.93 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل،  2.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل،  2.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی مکزیک / رئال برزیل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.05 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی مکزیک / رئال برزیل،  2.49 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی مکزیک / رئال برزیل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی